dijous, 22 de desembre de 2011

TREBALL DE RECUPERACIÓ PRIMER TRIMESTRE OPTATIVA DE 4t D’ESO.


Per optar a la recuperació del primer trimestre de l’optativa haureu de realitzar un treball seguint les pautes següents:
Hauràs d’anar a una exposició d’art.  Pots anar a qualsevol exposició de l’amplia oferta que té la xarxa de museus o sales de Barcelona. ( Caixa Fòrum, MANAC, CCCB, Fundació Miró, Museu Picasso...).
GUIÓ PER COMENTAR L’EXPOSICIÓ.

1.  Recopilar informació sobre el o els artistes que exposen:
·         Trajectòria: treballs anteriors i relació de l’obra que presenta (evolució).
2.  Elaborar informació sobre altres artistes dels quals pot partir l’obra del que exposa:
·         Influències, estil...
3.   Aportació personal de l’alumne, raonada, en la que s’expliqui l’opinió sobre l’ exposició:
·         Opinió: què vol transmetre l’artista amb la seva obra.
4.  Seguiment d’informació publicada en mitjans de comunicació especialitzats:
·        Referències/ Bibliografia. (Obligatori citar-la, sense referències no hi ha investigació, tan sols opinió) No només Internet, també revistes culturals, catàlegs, libres, etc.
5. Anàlisi de dues obres de l’exposició cal seguir el guió facilitat per l’Ivet. ( recordeu seguir cada punt).
EL TREBALL S’ENTREGARÀ EL DILLUNS 6 DE FEBRER.

diumenge, 18 de desembre de 2011

TREBALL 2n TRIMESTRE OPTATIVA DE 4t D'ESO


Buscar una artista plàstica per realitzar el  treball . 
Tria segons els teus gustos o interessos. ( per exemple:  a la Sílvia li agrada la fotografia i per això ha triat a la Doora Maar.)
Possibles artistes: Artemisia Gentileschi, Judith Leyster, Camilla Claudel, Frida Kahlo, Doora Maar, Remedios Varo, Lee Millar, Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Yoko Ono...

En el moment de plantejar-te el treball, pensa que vols o que hauries de saber de l’artista escollida.

Apartats imprescindibles:

Marc Històric. Per entendre millor l’obra de l’artista cal situar-la en un context històric i social.

Biografia. Allò més significatiu o rellevant.

Obra i característiques. Estil, influències, cronologia i precedents. Marc general on ubicar l’obra i l’estil.
Anàlisi de dues obres. ( cal seguir el guió facilitat a Llatí)
Documentació general, anàlisi formal, interpretació. 
conclusió. on es valori tota la documentació exposada. En aquesta conclusió inclou un breu resum dels punts principals del treball i la teva opinió personal.

El treball consta de dues parts. El treball escrit i la presentació a classe.
En la presentació, utilitza tots aquells recursos necessaris, power point, videos, exercicis, que creguis necessaris per exposar i donar a conèixer a la resta de la classe els coneixements i la informació adquirida. Recorda que valoraré el contingut del treball, com també la manera que tens de expressar-te i comunicar-te.

No oblideu la bibliografia!!

Us passo un enllaç que  pot ser útil.


Presentació el 30 de gener. Exposicions durant el mes de febrer.


dimecres, 26 d’octubre de 2011

Els punts notables del triangle plegant paper

En aquests 4 curts vídeos es mostra com trobar respectivament l'incentre, circumcentre, ortocentre i baricentre d'un triangle de paper a base de plegats.
http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria2d/p_n_triangle/p_n_triangle.htm


Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Optativa 4t d'eso ACTIVITATS TEMA 2.


ACTIVITATS TEMA 2.                                                                 ART ROMÀNIC
1-    Situa en un eix cronològic les següents obres. ( apart de situar en el temps cada obra busca una petita imatge de cada per il·lustrar cada obra i indica la seva situació geogràfica).
800                                                                                                                                             1250
-Catedral de Santiago de Compostela.
-Tapís de la creació
- Església de St Angelo in Formis
- frescos de St Climent de Taüll
- pintures de la Cripta de san Isidoro de Lleó
- Majestat Batlló.
- Capitells de Santo Domingo de Silos.

2-    Explica els trets i les característiques principals de l’arquitectura religiosa romànica seguint aquest apartats.
Context històric, tipologies, elements constructius i formals, 3 exemples importants.

3-    respon a les preguntes següents:
-       Quina funció principal tenia l’escultura romànica?
-       Quines dues tècniques pictòriques  es van utilitzar en l’art romànic?
-       Què és l’escultura en fusta policromada?

4-    on estan actualment les pintures de St Climent de Taüll?
- Com es van transportar?
- En quina font literària es basa aquesta representació?
- descriu la imatge de la MAIESTAS DOMINI. Explica la simbologia.
- Que significa la paraula TETRAMORF? Investiga quin és el símbol que correspon a cada evangelista.

dijous, 15 de setembre de 2011

GEOMETRIA ACTIVA

  L'Univers està escrit en el llenguatge de les matemàtiques i els seus caràcters són triangles, cercles i altres figures geomètriques, sense les quals és humanament impossible entendre una sola de les seves paraules. Sense aquest llenguatge, naveguem en un fosc laberint.
Galileo Galilei.

http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/indice.htm

L'art i el pensament al llarg del temps. optativa 4t d'eso

Aquí teniu un enllaç amb recursos útils per treballar els conceptes donats a classe.

http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit4/04/repro44e.htm#inici

dijous, 5 de maig de 2011

Nature by numbers. The movie

L'animació comença presentant una successió de nombres. Una sèrie molt famosa i reconeguda des de fa molts segles en el món occidental gràcies a Leonardo de Pisa, un matemàtic italià del segle XIII, també anomenat Fibonacci. Per això se la coneix com Successió de Fibonacci, encara que ja havia estat descrita amb molta anterioritat pels matemàtics hindús.

Es tracta d'una successió infinita de nombres naturals on el primer valor és 0, el següent és 1 i, a partir d'aquí, cada quantitat s'obté sumant les dues anteriors.


(Si cliqueu aquí veureu tota l'explicació teòrica per entendre millor la pel·lícula)


 Vídeo creat per Cristóbal Vila. 2010

dimarts, 5 d’abril de 2011

La perspectiva cònica

Santiago Ortiz,   2007/11/23
Miniunitat didàctica (MUD) que permet experimentar amb aquest sistema de representació basat en la projecció que veu l'ull humà en topar amb el pla de projecció o pla de quadre.
 

Les tres dimensions

Giotto, Brunelleschi, Masaccio, Alberti, da Vinci... tots aquests artistes van començar a aplicar a les seves obres la perspectiva. "Dígits" mostra com s'ha aconseguit al llarg de la històra representar les tres dimensions i quines són les regles de la perspectiva.

 

dimarts, 22 de febrer de 2011

Sistema dièdric ortogonal

Vídeo introductori del fonaments del sistema dièdric.
Fet per Juan Jesús.

Com podem dissenyar una casa

FLOORPLANNER és una aplicació online per dissenyar cases, decorar-les i veure’n el resultat en 3D. El nivell d’interacció és força alt i, en pocs moments, podem donar forma a les plantes, decidir la distribució i farcir-la de mobles i complements.
Una bona eina per reflexionar sobre la lògica de l’habitabilitat, les proporcions de les habitacions i la coherència de la decoració. Us atreviu a provar-ho!! 


sistema dièdric

Avui us presento el DIÈDROM, una aplicació online per treballar el sistema dièdric de representació, publicat al portal edu365 i dissenyat per Santiago Ortiz.
El dièdrom és un constructor dièdric que ens permet, en un entorn 3D, muntar figures a partir dels blocs de la barra d’eines i veure’n a temps real les seves projeccions en alçat, planta i perfil. La interfície és molt intuïtiva i, en pocs moments veureu que començareu a construir peces interessants. Es poden acolorir les diferents parts de la figura per fer-ne més senzilla la lectura i comprovareu que millora molt la visió de l’espai.

dijous, 17 de febrer de 2011

Gaudí i les formes de la natura a la Sagrada Família

QUÈQUICOM    Emissió: 10 de novembre 2010.

Gaudí i les formes de la natura a la Sagrada Família
Des del 2006, Quèquicom segueix la construcció de la nau central de la Sagrada Família i aprofita les darreres setmanes abans que treguin les bastides per accedir al punt més alt de l’interior del temple: el gran hiperboloide que hi ha a 70 metres d’alçada just al creuer, damunt d’on s’emplaça l’altar major.

dimecres, 26 de gener de 2011

Tangències resolució de problemes 3r d'eso

Hola a tots, us passo l'enllaç que us recorda cada pas per solucionar i treballar les propietats fonamentals de les tangències entre rectes i circumferències.

TANGÈNCIES. S’anomena recta tangent, a la recta que toca a una circumferència (o arc de circumferència) en un únic punt, anomenat punt de tangència.
El radi de la circumferència, corresponent al punt de tangència, és perpendicular a la recta tangent.
Anàlogament, dos circumferències són tangents si es toquen en un únic punt. El punt de tangència se situa en la línia que unix els centres de les dos circumferències.

Pas a pas:
Problema 1
Procediment

Problema 2
Procediment

Problema 3
Procediment

divendres, 21 de gener de 2011

LECTURA D'UNA ESCULTURA OPT. 4t D'ESO

Aquí teniu el guió per poder realitzar l'anàlisi d'una escultura. Recordeu que haureu de fer l'explicació a classe.


LECTURA D'UNA ESCULTURA.
 
A. DOCUMENTACIÓ GENERAL
1. Títol
2. Autor/a
3. Cronologia: Any de realització.
4. Ubicació: Lloc original i/o actual on es troba l'obra.
5 Tècnica: Talla, modelatge, fosa, acoblament, acumulació, soldadura, altre...
6. Material: Fusta, pedra, bronze, ferro, terra cuita, formigó, materials de rebuig, altres...
7. Forma: Relleu (alt, mig, baix, buidat), escultura (exempta, adossada), instal·lació, land art
8. Dimensions: Ample, llarg i profunditat.
9. Breu descripció temàtica de la escultura
10. Estat de conservació

B. ANÀLISI FORMAL
1. Característiques del volum: Tancat, obert, intern, tou, acoblament, acumulació, instal.lació, land art
2. Enclavament de l’escultura: Arquitectònica, urbana, de paisatge, museu...
3. Contemplació: Frontal, circumdant, interior, mòbil o fixa.
4. Tipus de formes: Figuratives, naturalistes, abstractes, geomètriques, orgàniques
5. Elements formals predominants: Sòlid compacte, plans (plans o guerxats, fins o gruixuts), línies (rectes, corbes, verticals, horitzontals, inclinades, paral·leles, convergents), espai (buits, forats, obert, tancat, infinit), objectes de rebuig...
6. Eixos de composició: Ordre o desordre; simetria o asimetria; verticalitat, horitzontalitat, obliqüitat, corba; equilibri o inestabilitat; proporció, grandaria.
7. Moviment: Virtual (multiplicació de línies o formes, ritme, disposició inestable, moviment congelat, contingut, instantani), real (previsible, imprevisible), repòs.
8. Llum: Ombres pròpies (contrastades, suaus), il·luminació ( focus, ambiental, flash), reflex.
9. Acabat: Rugós, llis, suau, aspre, brillant...
10. Color: Propi dels materials utilitzats, pintat  (monocroma, policroma 
                 
C. AUTORIA I ESTIL ESCULTÒRIC
1.Autoria: Localització espacial i temporal, estil, obres
2. Estil de l’època: Característiques, precedent i conseqüent. Moviment artístic.

D. ANÀLISI DE CONTINGUT
1.Tema i gènere: Religiós i màgic; social; civils: retrat, històric; informals o abstracte; decoratiu, geomètrics.
Títol i historia. Font del tema. Interpretació del tema (símbols, al·legòric (justícia, primavera, valor), mitològic.
2. Funció: Necessitats de l'artista o expressiva d'una idea; del mercat (marxant, particular, institució); de la societat. Commemorativa, decorativa, lúdica (per plaer, diversió) religiosa, il·lustrativa o pedagògica, propagandista, commemorativa...

CONCLUSIÓ O COMENTARI DE SÍNTESI
A partir d'aquesta informació, realitza un comentari personal com conclusió.

dilluns, 17 de gener de 2011

Geometria Plana curs de 3r d'eso

Hola a tothom, en aquest enllaç trobareu una web on podeu consultar tots els traçats fonamentals i la construcció de polígons regulars que estem recordant a classe.

web de dibuix tècnic

POLIGONS REGULARS

Un polígon (del grec, "molts angles") és una figura geomètrica plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials. Cada un d'aquests segments és un costat, i cada un dels punts on s'uneixen dos costats és un vèrtex. Sovint, el terme polígon també s'utilitza per descriure l'àrea compresa dins de la figura, o la unió de la figura i l'àrea.
Els polígons amb tots els seus costats i angles iguals s'anomenen polígons regulars.

Una característica dels polígons regulars, és que es poden traçar inscrits en una circumferència que tocarà cadascun dels vèrtexs del polígon. A mesura que creix el nombre de costats d'un polígon regular, la seva aparença s'assembla cada vegada més a la d'una circumferència.
Font: Viquipèdia.
PAS A PAS:
Triangle equilàter
Hexàgon
Quadrat
Octógon
Pentàgon