dimecres, 26 de gener de 2011

Tangències resolució de problemes 3r d'eso

Hola a tots, us passo l'enllaç que us recorda cada pas per solucionar i treballar les propietats fonamentals de les tangències entre rectes i circumferències.

TANGÈNCIES. S’anomena recta tangent, a la recta que toca a una circumferència (o arc de circumferència) en un únic punt, anomenat punt de tangència.
El radi de la circumferència, corresponent al punt de tangència, és perpendicular a la recta tangent.
Anàlogament, dos circumferències són tangents si es toquen en un únic punt. El punt de tangència se situa en la línia que unix els centres de les dos circumferències.

Pas a pas:
Problema 1
Procediment

Problema 2
Procediment

Problema 3
Procediment

divendres, 21 de gener de 2011

LECTURA D'UNA ESCULTURA OPT. 4t D'ESO

Aquí teniu el guió per poder realitzar l'anàlisi d'una escultura. Recordeu que haureu de fer l'explicació a classe.


LECTURA D'UNA ESCULTURA.
 
A. DOCUMENTACIÓ GENERAL
1. Títol
2. Autor/a
3. Cronologia: Any de realització.
4. Ubicació: Lloc original i/o actual on es troba l'obra.
5 Tècnica: Talla, modelatge, fosa, acoblament, acumulació, soldadura, altre...
6. Material: Fusta, pedra, bronze, ferro, terra cuita, formigó, materials de rebuig, altres...
7. Forma: Relleu (alt, mig, baix, buidat), escultura (exempta, adossada), instal·lació, land art
8. Dimensions: Ample, llarg i profunditat.
9. Breu descripció temàtica de la escultura
10. Estat de conservació

B. ANÀLISI FORMAL
1. Característiques del volum: Tancat, obert, intern, tou, acoblament, acumulació, instal.lació, land art
2. Enclavament de l’escultura: Arquitectònica, urbana, de paisatge, museu...
3. Contemplació: Frontal, circumdant, interior, mòbil o fixa.
4. Tipus de formes: Figuratives, naturalistes, abstractes, geomètriques, orgàniques
5. Elements formals predominants: Sòlid compacte, plans (plans o guerxats, fins o gruixuts), línies (rectes, corbes, verticals, horitzontals, inclinades, paral·leles, convergents), espai (buits, forats, obert, tancat, infinit), objectes de rebuig...
6. Eixos de composició: Ordre o desordre; simetria o asimetria; verticalitat, horitzontalitat, obliqüitat, corba; equilibri o inestabilitat; proporció, grandaria.
7. Moviment: Virtual (multiplicació de línies o formes, ritme, disposició inestable, moviment congelat, contingut, instantani), real (previsible, imprevisible), repòs.
8. Llum: Ombres pròpies (contrastades, suaus), il·luminació ( focus, ambiental, flash), reflex.
9. Acabat: Rugós, llis, suau, aspre, brillant...
10. Color: Propi dels materials utilitzats, pintat  (monocroma, policroma 
                 
C. AUTORIA I ESTIL ESCULTÒRIC
1.Autoria: Localització espacial i temporal, estil, obres
2. Estil de l’època: Característiques, precedent i conseqüent. Moviment artístic.

D. ANÀLISI DE CONTINGUT
1.Tema i gènere: Religiós i màgic; social; civils: retrat, històric; informals o abstracte; decoratiu, geomètrics.
Títol i historia. Font del tema. Interpretació del tema (símbols, al·legòric (justícia, primavera, valor), mitològic.
2. Funció: Necessitats de l'artista o expressiva d'una idea; del mercat (marxant, particular, institució); de la societat. Commemorativa, decorativa, lúdica (per plaer, diversió) religiosa, il·lustrativa o pedagògica, propagandista, commemorativa...

CONCLUSIÓ O COMENTARI DE SÍNTESI
A partir d'aquesta informació, realitza un comentari personal com conclusió.

dilluns, 17 de gener de 2011

Geometria Plana curs de 3r d'eso

Hola a tothom, en aquest enllaç trobareu una web on podeu consultar tots els traçats fonamentals i la construcció de polígons regulars que estem recordant a classe.

web de dibuix tècnic

POLIGONS REGULARS

Un polígon (del grec, "molts angles") és una figura geomètrica plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials. Cada un d'aquests segments és un costat, i cada un dels punts on s'uneixen dos costats és un vèrtex. Sovint, el terme polígon també s'utilitza per descriure l'àrea compresa dins de la figura, o la unió de la figura i l'àrea.
Els polígons amb tots els seus costats i angles iguals s'anomenen polígons regulars.

Una característica dels polígons regulars, és que es poden traçar inscrits en una circumferència que tocarà cadascun dels vèrtexs del polígon. A mesura que creix el nombre de costats d'un polígon regular, la seva aparença s'assembla cada vegada més a la d'una circumferència.
Font: Viquipèdia.
PAS A PAS:
Triangle equilàter
Hexàgon
Quadrat
Octógon
Pentàgon