dijous, 22 de desembre de 2011

TREBALL DE RECUPERACIÓ PRIMER TRIMESTRE OPTATIVA DE 4t D’ESO.


Per optar a la recuperació del primer trimestre de l’optativa haureu de realitzar un treball seguint les pautes següents:
Hauràs d’anar a una exposició d’art.  Pots anar a qualsevol exposició de l’amplia oferta que té la xarxa de museus o sales de Barcelona. ( Caixa Fòrum, MANAC, CCCB, Fundació Miró, Museu Picasso...).
GUIÓ PER COMENTAR L’EXPOSICIÓ.

1.  Recopilar informació sobre el o els artistes que exposen:
·         Trajectòria: treballs anteriors i relació de l’obra que presenta (evolució).
2.  Elaborar informació sobre altres artistes dels quals pot partir l’obra del que exposa:
·         Influències, estil...
3.   Aportació personal de l’alumne, raonada, en la que s’expliqui l’opinió sobre l’ exposició:
·         Opinió: què vol transmetre l’artista amb la seva obra.
4.  Seguiment d’informació publicada en mitjans de comunicació especialitzats:
·        Referències/ Bibliografia. (Obligatori citar-la, sense referències no hi ha investigació, tan sols opinió) No només Internet, també revistes culturals, catàlegs, libres, etc.
5. Anàlisi de dues obres de l’exposició cal seguir el guió facilitat per l’Ivet. ( recordeu seguir cada punt).
EL TREBALL S’ENTREGARÀ EL DILLUNS 6 DE FEBRER.

diumenge, 18 de desembre de 2011

TREBALL 2n TRIMESTRE OPTATIVA DE 4t D'ESO


Buscar una artista plàstica per realitzar el  treball . 
Tria segons els teus gustos o interessos. ( per exemple:  a la Sílvia li agrada la fotografia i per això ha triat a la Doora Maar.)
Possibles artistes: Artemisia Gentileschi, Judith Leyster, Camilla Claudel, Frida Kahlo, Doora Maar, Remedios Varo, Lee Millar, Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Yoko Ono...

En el moment de plantejar-te el treball, pensa que vols o que hauries de saber de l’artista escollida.

Apartats imprescindibles:

Marc Històric. Per entendre millor l’obra de l’artista cal situar-la en un context històric i social.

Biografia. Allò més significatiu o rellevant.

Obra i característiques. Estil, influències, cronologia i precedents. Marc general on ubicar l’obra i l’estil.
Anàlisi de dues obres. ( cal seguir el guió facilitat a Llatí)
Documentació general, anàlisi formal, interpretació. 
conclusió. on es valori tota la documentació exposada. En aquesta conclusió inclou un breu resum dels punts principals del treball i la teva opinió personal.

El treball consta de dues parts. El treball escrit i la presentació a classe.
En la presentació, utilitza tots aquells recursos necessaris, power point, videos, exercicis, que creguis necessaris per exposar i donar a conèixer a la resta de la classe els coneixements i la informació adquirida. Recorda que valoraré el contingut del treball, com també la manera que tens de expressar-te i comunicar-te.

No oblideu la bibliografia!!

Us passo un enllaç que  pot ser útil.


Presentació el 30 de gener. Exposicions durant el mes de febrer.