dijous, 26 de setembre de 2013

Optativa 4t d'ESO curs 13-14

El jardí de les delícies

El tríptic "El jardí de les delícies" és la pintura més famosa, la més analitzada i la més enigmàtica del pintor neerlandès Hieronymus Bosch. Està exposada al Museu del Prado de Madrid. El programa "Pinzellades d'art" repassa els detalls de totes les parts d'aquest conegut tríptic.

La Bíblia explica que Déu va crear l'univers i el tercer dia va dir que les aigües s'apleguessin en mars i que hi apareguessin la terra eixuta i les plantes. Així va néixer el paradís.
Precisament, les portes exteriors del tríptic "El jardí de les delícies" mostren la creació del món. I les tres taules interiors del quadre estan dedicades a la luxúria.
La porta de l'esquerra mostra el paradís. El sisè dia de la creació, Déu va fer totes les espècies d'animals i va crear l'home. En aquesta part de l'obra hi apareixen Déu, amb Adam i Eva, i també la serp enroscada a l'arbre que guarda la fruita prohibida.
A l'escena del mig, Adam, l'únic que apareix vestit, assenyala Eva com la culpable de tot. Un grup de dones es banya en un estany, envoltades d'un grup d'homes que munten a cavall. En aquesta part del quadre tothom té relacions sexuals sense cap intenció de reproduir-se. De fet, no hi apareix cap nen. El Bosch hi va pintar totes les postures, les perversions i les fantasies del sexe.
La tercera taula està dedicada a l'infern, però, de fet, es tracta d'un infern musical, ja que, a l'edat mitjana, la luxúria es considerava com la música de la carn. En aquesta part els instruments musicals s'han convertit en instruments gegants de tortura.


  dimarts, 25 de juny de 2013

  Deures d'estiu 2n i 3r d'Eso curs 12-13


  Deures d’estiu                                                                                           Visual i Plàstica

  2n i 3r  ESO
  L’alumnat que hagi suspès Visual i plàstica ha de realitzar, obligatòriament, les activitats de recuperació al llarg de l’estiu. Aquestes activitats s’hauran de lliurar el dia  de la prova extraordinària del mes de setembre.

  Activitat d’estiu:

  S’ha de realitzar un power point o similar de cada un dels temes del llibre de text. Podeu partir de l’índex del llibre on trobareu el títol dels temes i els continguts de cada unitat. ( unitat I- VI.)

  Continguts de les presentacions:
  En cada una de les presentacions hi haurà una portada amb el títol de la unitat i cada un dels continguts que es presentaran.
  Exemple portada:    Unitat I. La percepció de la forma
  -          la percepció pràctica i estètica
  -          Forma i grandària
  -          Color i textura.

  Per cada contingut hi haurà un mínim de dues diapositives on ha de constar els conceptes més importants de cada apartat ( part escrita realitzada a partir del resum de la teoria del llibre).  La part escrita sempre anirà acompanyada d’imatges o enllaços de vídeos que il·lustrin de manera practica el que s’està explicant. ( les imatges i els vídeos els podreu trobar a Internet fruit de la vostra recerca personal. Recordeu que les imatges han de ser exemples gràfics de la teoria que s’explica).

  El dia de la prova extraordinària:
  L’alumne/a haurà d’entregar els 6 power points en un llapis de memòria USB degudament identificat.
  La prova consistirà en realitzar una presentació oral d’un dels  tres possibles temes triats a l’atzar.