dimarts, 5 d’abril de 2011

La perspectiva cònica

Santiago Ortiz,   2007/11/23
Miniunitat didàctica (MUD) que permet experimentar amb aquest sistema de representació basat en la projecció que veu l'ull humà en topar amb el pla de projecció o pla de quadre.
 

Les tres dimensions

Giotto, Brunelleschi, Masaccio, Alberti, da Vinci... tots aquests artistes van començar a aplicar a les seves obres la perspectiva. "Dígits" mostra com s'ha aconseguit al llarg de la històra representar les tres dimensions i quines són les regles de la perspectiva.