dimecres, 20 de juny de 2012

Treball d'estiu alumnes de 2n i 3r d'eso

Aquest treball l'hauran de realitzar el alumnes que tinguin la matèria global suspesa.

El dia 28 de juny, juntament amb les notes finals de curs, s'entregarà un dossier de treball.
Aquest dossier és molt important per poder aprovar l'assignatura i s'ha de presentar el dia i l'hora de l'examen de recuperació de setembre.

dimarts, 19 de juny de 2012

TREBALL DE 4t D'ESO PER SETEMBRE


RECUPERACIÓ CURS 2011-2012.
Visual i plàstica 4t d'eso
Aquest treball s’ha d’entregar el setembre del 2012 en la data i dia estipulat.

PAUTES:
  
      Realitzar un eix cronològic doble.
En la part superior cal situar les diferents èpoques o etapes històriques des del segle X fins el segle XX.
En la part inferior, però directament relacionat amb el primer, caldrà situar els estils o etapes artístiques esdevingudes en cada època històrica.
 De cada estil cal introduir una imatge d’una obra que consideris prou representativa de  l’estil mencionat. Apart, cada una d’aquestes obres hauran d’anar acompanyades de la informació necessària o rellevant per entendre les seves característiques formals, tècniques, simbòliques o estilístiques. ( recorda que pots utilitzar el guió que es va donar a Llatí i que hem utilitzat al llarg de tot el curs per fer el comentari de les obres).

El disseny de l'eix no és fàcil i la presentació és molt important, cal que sigui rigorós i de fàcil lectura.
Pots utilitzar qualsevol format de paper que vulguis i o els mitjans tècnics que consideris oportuns.
És molt important que utilitzis més d’una font de documentació i que la citis en el teu treball. La bibliografia ha de ser variada i ben presentada.

El dia de l’entrega del treball hauràs de fer una petita presentació. ( màx. 10 minuts)
On s’expliqui el resultat final, com vas encarar el treball, el procés de realització, el disseny i altres elements que consideris necessaris per defensar el teu projecte.

No esperis a l’últim moment a fer la feina, és molt millor treballar una mica cada dia i anar solucionant els possibles problemes que et sorgeixin. És un treball que necessita el seu temps d’elaboració. Ànims amb el repte!!