dimarts, 25 de juny de 2013

Deures d'estiu 2n i 3r d'Eso curs 12-13


Deures d’estiu                                                                                           Visual i Plàstica

2n i 3r  ESO
L’alumnat que hagi suspès Visual i plàstica ha de realitzar, obligatòriament, les activitats de recuperació al llarg de l’estiu. Aquestes activitats s’hauran de lliurar el dia  de la prova extraordinària del mes de setembre.

Activitat d’estiu:

S’ha de realitzar un power point o similar de cada un dels temes del llibre de text. Podeu partir de l’índex del llibre on trobareu el títol dels temes i els continguts de cada unitat. ( unitat I- VI.)

Continguts de les presentacions:
En cada una de les presentacions hi haurà una portada amb el títol de la unitat i cada un dels continguts que es presentaran.
Exemple portada:    Unitat I. La percepció de la forma
-          la percepció pràctica i estètica
-          Forma i grandària
-          Color i textura.

Per cada contingut hi haurà un mínim de dues diapositives on ha de constar els conceptes més importants de cada apartat ( part escrita realitzada a partir del resum de la teoria del llibre).  La part escrita sempre anirà acompanyada d’imatges o enllaços de vídeos que il·lustrin de manera practica el que s’està explicant. ( les imatges i els vídeos els podreu trobar a Internet fruit de la vostra recerca personal. Recordeu que les imatges han de ser exemples gràfics de la teoria que s’explica).

El dia de la prova extraordinària:
L’alumne/a haurà d’entregar els 6 power points en un llapis de memòria USB degudament identificat.
La prova consistirà en realitzar una presentació oral d’un dels  tres possibles temes triats a l’atzar.1 comentari: